FSD3027 Suomen ulkomaankauppa: tavaraviennin arvo 1840-2000

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hjerppe, Riitta (Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos)

Keywords

Aasia, Afrikka, Amerikka, Eurooppa, kansainvälinen talous, talous, taloussuhteet, ulkomaankauppa, vienti

Abstract

Aineisto sisältää tietoja Suomen ulkomaankaupan tavaraviennin arvosta käyvin hinnoin vuosina 1840 - 2000. Aineisto on koottu Suomen Virallisista Tilastoista (Kauppa ja merenkulku 1856 - 1902; Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto 1903 - 1924; Ulkomaankauppa 1925 -) sekä teoksesta Suomen taloushistoria 3. Historiallinen tilasto (toim. Kaarina Vattula). Aineisto sisältää Suomen tavaraviennin tilastoja yhteensä 160 vuoden ajalta. Tutkimusaineiston keruuta ovat rahoittaneet Helsingin yliopisto, Suomen Akatemia ja Yrjö Jahnssonin säätiö.

Aineistossa ovat mukana vuosittaiset tavaraviennin arvot maantieteellisin kohdealuein määriteltyinä. Valtioista viennin määrä on esitetty seuraavien maiden kohdalla: Venäjä (ml. Neuvostoliitto), Iso-Britannia, Saksa (ml. Saksan Liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta), Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Alankomaat, Belgia (ml. Luxemburg), Italia, Ranska, Yhdysvallat, Japani ja Kiina. Lisäksi viennin arvo on esitetty suhteessa laajempiin maantieteellisiin alueisiin, kuten Eurooppaan, Amerikkaan, Aasiaan, Afrikkaan ja Oseaniaan. Aineistossa ovat mukana lisäksi muuttujat, joissa ovat kuvattuna tavaraviennin kokonaisarvo sekä viennin volyymi-indeksi (vuonna 1926 arvon ollessa 100).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.