FSD3040 Vammaisena Suomessa 2013-2014

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto
  • Kynnys ry

Keywords

elämänkerrat, hoitokulttuuri, kirjoituskilpailut, lapsuus, loukkaantuminen, selviytyminen, vammaiset, vammaishuolto, vammaisten asema

Abstract

Aineisto sisältää vammaisten ihmisten kirjoituksia siitä, millaista heidän elämänsä on ollut ja on nykyään vammaisena Suomessa. Vammaisena Suomessa -muistitietokeruu toteutettiin osana Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimushanketta (2012-2015). Tutkimushanketta rahoitti Suomen kulttuurirahasto.

Usein kirjoittajat kuvasivat, millainen vamma hänellä on, miten se oireilee ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. He myös kuvasivat lapsuuttaan ja kasvuaan aikuiseksi ja niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet elämässä eteenpäin. Kertomuksia löytyi myös elämän eteen tuomista ongelmista ja esteistä, sekä henkisistä prosesseista, joita kirjoittajat ovat joutuneet käymään läpi vammansa kanssa. Kirjoitukset käsittelivät myös ihmissuhteita. Kirjotukset olivat vapaamuotoisia ja niiden sisältö vaihteli.

Taustatietoina kirjoittajista ovat sukupuoli, syntymävuosi, ammatti ja maakunta. Taustatiedoissa maakunta on muodostettu annetun asuinpaikkakunnan perusteella.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.