FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Kurlin, Ari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Lammi, Kaisa (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö)

Keywords

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, opiskelijat, tutkinnon suorittaneet, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työhönsijoittuminen, työkokemus, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Aineistossa kartoitetaan vuonna 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittumista erilaisilla työtilanteeseen, työhistoriaan ja työllistymiseen liittyvillä kysymyksillä. Sijoittumisseurantakysely on lähetetty kandidaateille, jotka ovat valmistumisen jälkeisenä vuonna suorittaneet enintään kymmenen opintopistettä, jotta kysely on voitu kohdistaa paremmin erityisesti työelämään siirtyneille kandidaateille.

Kyselyssä kartoitettiin aluksi vastaajien koulutus- ja tutkintotaustaa, esimerkiksi aiempia tutkintoja ja suunnitelmia maisterin tutkintoa koskien. Seuraavaksi kysyttiin kandidaattien työtilannetta valmistumisen jälkeen: montako kuukautta on ollut työttömänä tai työssä; millaista työtä on tehnyt ja mikä taho on ollut työnantajana. Kyselyssä tiedusteltiin myös kandidaattien työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä, kuten hakukanavia, eri taitojen ja kokemusten vaikutuksia työpaikan saamiseen sekä työllistymistä vaikeuttaneita asioita. Lopuksi kartoitettiin vielä vastaajien tyytyväisyyttä työhönsä ja Tampereen yliopiston opetustarjontaan, kandidaatin tutkinnon ja harjoittelujakson hyötyjä sekä yliopisto-opiskelun vaikutuksia erilaisiin työelämässä hyödyllisiin taitoihin.

Aineistossa on taustamuuttujina kandidaattitutkinto, koulutusala, tutkinto, yksikkö, aloitusvuosi luokiteltuna ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.