FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden tiedekunta)
  • Pajunen, Sari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Vuonna 2011 kerätyssä kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2008 ja 2009 tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi motivaatiotekijöistä jatkotutkinnon aloittamiselle, opintojen rahoittamisesta, työmarkkinatilanteesta ja työllistymistä vaikeuttaneista asioista. Lisäksi tiedusteltiin jatkotutkinnon hyödyistä ja haitoista sekä vaikutuksista työnhakuun, tyytyväisyydestä työhön ja palkan suuruudesta sekä työn vaativuuden ja koulutuksen vastaavuudesta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä jatko-opintojen ohjauksen laadusta ja määrästä ja tyytyväisyydestä suorittamaansa tohtorin tutkintoon.. Aineiston taustamuuttujia ovat muun muassa sukupuoli, suoritettu tutkinto, koulutusala ja tutkintoon käytetty aika.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.