FSD3060 Tampereen yliopistossa vuosina 2010-2011 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö)
  • Pajunen, Sari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorikoulutus, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Vuonna 2013 kerätyssä kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2010 ja 2011 tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi motivaatiotekijöistä jatkotutkinnon aloittamiselle, opintojen rahoittamisesta, työmarkkinatilanteesta ja työllistymistä vaikeuttaneista asioista. Lisäksi tiedusteltiin jatkotutkinnon hyödyistä ja haitoista sekä vaikutuksista työnhakuun, tyytyväisyydestä työhön ja palkan suuruudesta sekä työn vaativuuden ja koulutuksen vastaavuudesta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä jatko-opintojen ohjauksen laadusta ja määrästä, tyytyväisyydestä suorittamaansa jatkotutkintoon ja tutkintoon käytetystä ajasta. Aineiston taustamuuttujia ovat sukupuoli, koulutusala ja tutkinnon taso.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.