FSD3061 Äitiysterveydenhuolto Kiinan maaseudulla 2008 - 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hemminki, Elina (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Klemetti, Reija (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Long, Qian (Duke Kunshan University. Global Health Research Center)

Keywords

Kiina, kätilöt, lapsiluku, maaseutu, raskaus, synnytys, syntymäpaino, äidinmaidonkorvikkeet, äitiys, äitiyshuolto

Abstract

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kolmen eri toimenpiteen vaikutuksia äitiyshuoltoon Kiinan maaseudulla. Katettiin osa äitiyden kustannuksista (1), kätilöille annettiin lisäkoulutusta kliinisessä osaamisessa (2) sekä annettiin terveydenhuollon lisäkoulutusta kätilöille ja kylän lääkäreille (3). Tutkimusta on rahoittanut Euroopan komissio (CHIMACA 015396).

Kysymykset käsittelivät äitiyden kustannuksia ja niihin saatuja tukia tai avustuksia, aikaisempia raskauksia ja lasten lukumäärää, raskauden kestoa ja työssäkäyntiä raskauden aikana. Kysyttiin myös olivatko vastaajat käyneet lääkärin tai kätilön vastaanotolla raskauden johdosta sekä tiedusteltiin olivatko he käyneet kaupunkitason sairaaloissa raskauden johdosta ja kuka oli ohjannut heidät sinne. Haluttiin myös tietää, mitä asioita näillä käynneillä käsiteltiin ja oliko vastaajilla käytössä äitiyskortti. Kysyttiin raskausajan ja äitiyden kustannuksia sekä kartoitettiin, millaista rahallista tukea, ja miten paljon, näihin kustannuksiin oli saatu eri lähteistä.

Äideiltä kysyttiin, missä he synnyttivät ja kotisynnyttäjiltä lisäksi, miksi he synnyttivät kotona. Lisäksi tiedusteltiin, auttoiko joku synnytyksessä ja miten synnytys tapahtui. Mikäli synnytys tapahtui keisarinleikkauksella, tiedusteltiin syytä leikkauksen tekemiselle ja koska päätös leikkauksen tekemisestä tehtiin. Lisäksi kysyttiin, miten kauan vastaajat viettivät sairaalassa ennen ja jälkeen synnytyksen. Lopuksi kartoitettiin synnytksen jälkeistä äitiyshuoltoa, missä se tapahtui ja mitä asioita siinä käsiteltiin.

Taustamuuttujina ovat lapsen vanhempien ikä, koulutus, ammatti ja aluetietoja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.