FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus Oy

Keywords

asenteet, etniset ryhmät, ihonväri, maahanmuuttajat, maahanmuutto, maahanmuuttopolitiikka, mustat, rodut, valkoiset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten rasistisuutta ja suhtautumista maahanmuuttoon. Suhtautumista maahanmuuttoon kartoitettiin kysymyksellä, jossa vastaajaa pyydettiin ilmaisemaan mielipiteensä asteikolla, jonka toisessa päässä vastaaja toivoi, että Suomessa olisi mahdollisimman paljon erinäköisiä ja erilaisista maista tulleita ihmisiä. Toisessa päässä vastaaja taas toivoi, että Suomessa olisi mahdollisimman paljon vain syntyperäisiä suomalaisia, jotka jakavat suomalaiskansalliset arvot.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, miten toivottavana tai epätoivottavana vastaajat pitivät eri maista kotoisin olevien maahanmuuttajien tuloa Suomeen. Maita olivat Ruotsi, Saksa, Venäjä, Viro, Yhdysvallat, Somalia, Irak, Afganistan, Syyria, Kiina, Thaimaa, Ukraina, Turkki ja Kosovo. Tämän jälkeen vastaajille esitettiin väittämiä koskien eri rotujen henkisiä kykyjä, ihmisten samanarvoisuutta, rotujen sekoittumista sekä eri rotujen ja ihmisten genetiikkaa yleensä.

Lopuksi vastaajilta pyydettiin vielä mielipidettä siitä, miten heidän mielestään suomalaiset tiedotusvälineet kohtelevat perussuomalaisia.

Taustamuuttujia olivat poliittinen suuntautuminen, sukupuoli, ikä, asuinpaikkakuntatietoja, koulutus, ammatti, talouden elinvaihe, lasten ikä, talouden koko, tulot ja asunnon tyyppi.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.