FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
  • Opetushallitus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD
  • Tilastokeskus
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Keywords

aikuiset, koulutus, lukeminen, lukutaito, matemaattiset taidot, ongelmanratkaisu, taidot, tietotekniikka, työelämä, viestintätekniikka

Abstract

Aineiston tavoitteena on selvittää aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon osalta. Taustakysymyksissä kartoitetaan muun muassa tutkittavien koulutus- ja työtaustaa sekä esimerkiksi kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä.

Suomenkielinen lomake on saatavilla OECD:n sivuilla. Katso lisätietoja kohdasta Muu materiaali.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.