FSD3075 Suomalaisten kokemuksia sisäilmaongelmista 2014

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Finell, Eerika (Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos)
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Keywords

asuminen, asumisterveys, homepöly, homevauriot, hyvinvointi, kertomukset, kokemukset, kosteusvauriot, monikemikaaliyliherkkyys, myrkylliset aineet, rakentaminen, sairastuminen, sisäilma

Abstract

Kirjoituksissa suomalaiset kertovat sisäilmaongelmia koskevista kokemuksistaan ja niiden vaikutuksista heidän sekä läheistensä elämään. Kirjoitukset käsittelevät niin menneitä tapahtumia kuin nykyaikaa. Aineisto on kerätty tutkija Eerika Finellin ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) yhteistyönä vuonna 2014.

Kirjoittajat kertovat aluksi usein ajankohdasta, elämäntilanteesta ja paikasta, jossa he törmäsivät ensimmäistä kertaa sisäilmaongelmiin. Kirjoittajat kertoivat laaja-alaisesti ongelmistaan, joita he ovat joutuneet käymään tai käyvät parhaillaan läpi elämässään homeelle tai muille tekijöille altistumisen jälkeen. He kuvailevat usein tilanteesta syntyneitä terveydellisiä haittoja ja oireiluja, sekä esiin tuodaan myös homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien sekä niiden aiheuttamien oireiden syyn todentamiseen liittyviä ongelmakohtia.

Kirjoituksissa kuvataan lisäksi hankalassa elämäntilanteessa tarvittua ja saatua tukea sekä ongelmanratkaisukeinoja. Kirjoittajat tuovat esille myös sisäilmaongelmiin liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia epäkohtia, jotka estävät asioiden ratkaisua. Kirjoitukset ovat vapaamuotoisia ja muutama sisältää myös kuvia ja piirroksia.

Taustatietoina aineistossa ovat kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli. Kirjoittajat ovat saaneet päättää, mitä taustatietoja haluavat itsestään antaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.