FSD3079 Muistoja ja mielikuvia radioaktiivisuuden ilmiöistä 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lamminmäki, Suvi (Helsingin yliopisto)

Keywords

radioaktiivinen säteily, radioaktiivisuus, säteily, säteilyturvallisuus, uutisointi, ydinaseet, ydinenergia, ydinjätteet, ydinonnettomuudet, ydinturvallisuus, ydinvoimalat

Abstract

Aineiston kaksikymmentä kirjoitusta kertovat radioaktiivisuuteen ja ydinturvallisuuteen liittyvistä henkilökohtaisista muistoista ja elämänkokemuksista. Kirjotuksissa pääsääntöisesti vastataan systemaattisesti kirjoitusohjeen kysymyksiin, joista ensimmäiset kartoittavat varhaisimpia muistoja radioaktiivisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja ydinasekokeilujen uutisoinnista. Sitten tiedustellaan kokemuksia ydinvoima-alalta tai radioaktiivisten aineiden käytöstä ja mistä kirjoittaja on oppinut ydinfysiikasta ja säteilystä. Lopuksi tiedustellaan suhtautumista ydinturvallisuuteen ja siihen liittyvään uutisointiin sekä, onko kirjoittajalla muistoja Tšernobylin, Fukushiman, tai muiden ydinvoimaan liittyvien laitosten onnettomuuksista. Tekstin vapaamuotoisuus vaihtelee kirjoituksittain.

Kirjoituksissa on taustatiedot kirjoittajan nimimerkistä tai nimestä, asuinpaikasta, ammatista, iästä ja sukupuolesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.