FSD3092 Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Avonius, Marja (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Kaunisvaara, Johanna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Leinonen, Nelli (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Rantala, Ville (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Westinen, Jussi (Åbo Akademi)

Keywords

arvot, asenteet, luottamus, mielipiteet, moraali, opiskelijat, poliittiset asenteet, talouspolitiikka, yleinen mielipide

Abstract

Aineistossa kartoitetaan Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita sekä esimerkiksi talouspoliittisia ja moraalisia näkemyksiä. Kysely on toteutettu opiskelijaprojektina osana syventävää maisterivaiheen kurssia.

Kyselyssä tiedusteltiin aluksi poliittista kiinnostusta ja osallistumista sekä demokratian toimivuutta ja luottamusta poliitikkoihin. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Seuraavaksi esitettiin erilaisia Suomea koskevia väittämiä, jotka liittyivät erityisesti vastaajan moraalisiin käsityksiin. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa samaa sukupuolta olevien avioliitosta, valtion sääntelystä, ydinvoimasta, kannabiksen rangaistavuudesta, Euroopan unionista, tuloeroista ja monikulttuurisuudesta. Kyselyssä kartoitettiin myös mielipiteitä koskien toimeentuloa ja sosiaaliturvaa, tasa-arvoa, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttoa, alkoholilainsäädäntöä, verotusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Taustamuuttujia ovat muun muassa sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, asumismuoto ja koti- ja asuinpaikka. Lisäksi taustatietoina on kysytty tutkintoa, tieteenalayksikköä, koulutusalaa, ainejärjestöön kuulumista, elämäntilannetta ja taloudellista tilannetta sekä vanhempien äänestyskäyttäytymistä opiskelijan lapsuudessa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.