FSD3103 Pelaamisen sosiaalisuus verkkoroolipelissä World of Warcraft 2013-2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Laaksamo, Ossi-Matti (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Linnakangas, Ritva (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Silén, Marianne (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

ajankäyttö, elämäntapa, ihmissuhteet, sosiaaliset verkostot, tietokonepelit, verkkojuttelu, verkkopelit, verkkoyhteisöt, videopelit, yhteisöllisyys

Abstract

Tutkimuksessa tutkittiin World of Warcraft-kiltapelaajien ajankäyttöä sekä peliyhteisön sosiaalista ulottuvuutta. Tutkimus tehtiin osana pro gradu-tutkielmaa.

Aluksi vastaajilta kysyttiin ajankäytöstä ja heidän tuli arvioida tuntimäärää, jonka he käyttävät aikaansa verkkoyhteisöissä pelattaviin peleihin. Lisäksi kysyttiin, kuinka monena päivänä vastaajat pelaavat viikossa sekä kuinka kauan he ovat pelanneet verkkoroolipelejä ja olleet jäsenenä pelikilloissa.

Lisäksi kysyttiin tärkeimpiä syitä verkkoroolipelien pelaamiselle sekä vastaajan näkemystä muiden pelaajien syistä. Verkkoroolipelien sosiaalisuuden luonnetta selvitettiin pyytämällä vastaajia arvioimaan asteikolla verkkoroolipeliyhteisön sosiaalisuutta ja vertaamaan sitä yhteisöihin, jotka eivät ole pelitodellisuudessa (esim. Pelitodellisuudessa pelaajat ovat omia itsejään avattariensa takana).

Lopuksi vastaajia pyydettiin vertailemaan ryhmäpelaamista yksinpelaamiseen sekä pohtimaan pelaamista osana omaa elämäntyyliä ja yhteiskuntaa (esim. Pelitodellisuus on aineeton, mutta todellinen osa yhteiskuntaa).

Taustamuuttujina ovat ikä ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.