FSD3114 Naapuruuskysely 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hirvonen, Jukka (Aalto-yliopisto. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kehittämiskeskus)
  • Määttä, Tapio (Itä-Suomen yliopisto. Oikeustieteiden laitos)

Keywords

asuinympäristö, asunnot, häiriöt, kyläily, muutto, naapurit, naapuruus, ongelmat, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, tapaamiset, viranomaiset

Abstract

Tutkimuksen pääteemoja olivat naapuruussuhteet ja naapuruuskiistat. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemia (Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma, Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -hanke).

Tutkimuksessa tarkasteltiin kanssakäymistä naapureiden kanssa sekä vastaajien ystävien ja tuttavien määrää eri elämänpiireissä. Lisäksi tutkittiin vastaajien käsityksiä omista naapureistaan ja naapurustostaan sekä kysyttiin mielipiteitä naapuruudesta.

Tutkimuksessa käsiteltiin myös naapurustosta aiheutuvia häiriöitä ja ongelmia sekä vastaajien tapaa käsitellä näitä. Kysyttiin myös, onko vastaaja joutunut joskus muuttamaan pois asunnostaan hankalien naapureiden vuoksi sekä onko vastaaja joutunut ottamaan yhteyttä viranomaisiin (ympäristö- tai rakennusvalvontaviranomaiset, poliisi ym.) naapureiden kanssa tulleen kiistan vuoksi.

Taustamuuttujia olivat ikä, sukupuoli, perhetyyppi, perheen koko, työmarkkina-asema, koulutus, kotitalouden tulot, asunnon hallintamuoto, talotyyppi, asumisaika, asuinalueen tyyppi ja paikkakunnan koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.