FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016

Authors

  • Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto. FinElib)
  • Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto. FinElib)

Keywords

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, e-kirjan lukulaitteet, e-kirjat, kirjastot, korkeakoulukirjastot, korkeakouluopetus, opetus, opetushenkilöstö, yliopistokirjastot, yliopistot

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä opetuksessa.

Kysymyksillä selvitettiin mm. ovatko korkeakouluopettajat lukeneet, lainanneet ja ostaneet opetuksessa tarvittavia e-kirjoja, onko e-kirjoja käytetty osana opetusta, millä perusteilla opetuksessa käytettävät e-kirjat on valittu, millä laitteilla e-kirjoja on luettu, onko e-kirjojen käytöstä ollut hyötyä opetuksessa ja millaisia e-kirjojen käyttöön liittyviä ongelmia vastaajat ovat kohdanneet. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millaisia e-kirjojen pitäisi olla, että ne toimisivat hyvin osana opetusta.

Taustamuuttujina olivat äidinkieli, oppilaitos ja oppiala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.