FSD3125 Minun yliopistoni 2025 -kirjoituskilpailu 2014-2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto)
  • Hietaniemi-Virtanen, Niina (Tampereen yliopisto)
  • Mäkelä, Maria (Tampereen yliopisto)

Keywords

innovaatiot, kehittäminen, kirjoituskilpailut, korkeakoululaitos, opiskelu, strategiat, tulevaisuudenodotukset, tulevaisuus, yliopistot

Abstract

Aineisto koostuu Tampereen yliopiston järjestämään "Minun yliopistoni 2025" -kirjoituskilpailuun lähetetyistä teksteistä. Kirjoituskilpailun kohderyhmä oli koko yliopistoyhteisö, mukaan lukien henkilökunta, opiskelijat ja alumnit. Kirjoitukset kerättiin uudistuvan Tampereen yliopiston strategiatyön tueksi. Kilpailu julkistettiin yliopiston intranetissä sekä yliopiston verkkosivuilla.

Kirjoitusten tyyli ja pituus vaihtelevat paljon. Osa kirjoituksista oli esimerkiksi juonellisia tarinoita ja osa fiktiivistä proosaa. Kirjoituksista osa sisälsi myös konkreettisia ideoita yliopiston kehittämiseksi. Kirjoituskilpailun tuomaristo kuvasi kirjoituksia seuraavasti: "Kutsu kuvittelemaan vapautti opiskelijat ja henkilökunnan visioimaan villejä oppimisympäristöjä ja -sisältöjä, kapinoita ja maailmanloppuja, tutkimustiedon vallankumouksellista sosialisoimista sekä virtuaalista kansainvälisyyttä, jota eivät kieli ja ruumis enää rajoita."

Arkistoitavaksi toimitetuista kirjoituksista suurin osa on kirjoitettu suomeksi, kaksi englanniksi ja yhdessä on käytetty sekä suomea että englantia.

Aineisto ei sisällä kirjoittajien taustatietoja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.