FSD3134 Lapsibarometri 2016

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Keywords

kiusaaminen, lapset (ikäryhmä), lapsuus, luottamus, perheet, sosiaaliset suhteet, tunteet, vanhemmat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin 6-vuotiaiden lasten kokemuksia luottamuksesta. Luottamusta tarkasteltiin muun muassa ihmissuhteiden ja tunteiden näkökulmasta. Ihmissuhteisiin liittyen lapsilta kysyttiin kavereiden määrää, kokemuksia siitä, missä on hyvä ja kuuntelevatko vanhemmat ja päiväkodin aikuiset lasta. Lisäksi tiedusteltiin, saako lapsi kehuja ja kysyykö hän vieraalta aikuiselta apua, jos joutuu kaupassa eroon vanhemmistaan. Kysyttiin myös lapsen näkemyksiä kiusaamisesta ja perheen kanssa vietetystä ajasta.

Tunteisiin liittyen kartoitettiin lapsen kokemuksia tilanteista ja asioista, jotka tekevät hänet iloiseksi tai surulliseksi. Lopuksi lapselta kysyttiin vielä, mitä hän kertoisi ulkomaalaiselle Suomesta. Aineiston taustamuuttujia ovat lapsen ikä, maakunta ja suuralue, huoltajien ja lasten määrä taloudessa, isän ja äidin koulutustaso, talouden vuositulot sekä lapsen päiväkotitausta. Lisäksi aineistossa on painomuuttuja, jolla on painotettu vastaajajoukko valtakunnallisesti edustavaksi sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.