FSD3140 Oma ulkonäkö muistoissani 2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto
  • Kamila, Marjo (Seinäjoen yliopistokeskus)

Keywords

itsetunto, kauneusihanteet, kokemukset, lapsuus, muistelmat, muoti, nuoruus, painonhallinta, pukeutuminen, rumuus, ruumiillisuus, ruumiinkuva, ulkonäkö

Abstract

Aineisto koostuu 71 muistelukirjoituksesta, joissa teemana on omaan ulkonäköön liittyvät lapsuuden ja nuoruuden kokemukset. Kirjoittajat muistelevat mm. ulkonäön ja kehonkuvan muutoksia eri elämänvaiheissa, ulkonäköpaineita, ulkonäön kommentointia, itsetuntoa, lihavuutta ja pukeutumista. Aineisto kerättiin vuonna 2015 tutkimukseen, jossa tarkastellaan ulkonäön koettuja vaikutuksia eri-ikäisten suomalaisten elämässä. Suuri enemmistö kirjoittajista on naisia. Kirjoittajien ikä vaihtelee 18 - 78-ikävuoden välillä.

Kirjoitukset ovat vapaamuotoisia ja vaihtelevat pituudeltaan. Kirjoitusohjeissa vastaajaa pyydettiin kertomaan, millaisena hän on nähnyt ja näkee nykyään oman ulkomuotonsa ja miten ulkonäköasioita on käsitelty lapsuuden perheessä. Lisäksi kysyttiin, mikä vaikutus perheen suhtautumisella ulkonäköön on ollut kirjoittajan elämään silloin ja myöhemmin aikuisiällä. Edelleen vastaajalta tiedusteltiin, onko hän ottanut ulkonäön kommentoinnin puheeksi jälkikäteen kommentoijan kanssa. Lisäksi kysyttiin vielä, keskusteleeko hän ulkoisesta habituksesta eri ihmisten, kuten puolison kanssa. Erityisesti kirjoittajaa rohkaistiin tuomaan esille ulkonäköön liittyvien nuoruuden kokemusten ja kommenttien vaikutuksia omaan ulkonäkösuhteeseen. Kirjoituksissa käsiteltiin myös seuraavia aiheita: kauneuskäsityksiä, perhesuhteiden dynamiikkaa, koulukiusaamista, vaatteita, syömishäiriötä ja liikalihavuutta.

Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.