FSD3141 Niin kasaria! -kirjoituskilpailu 2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
  • Karonen, Petri (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos)

Keywords

heavy metal, muistot, musiikki, musiikkielämä, musiikkikulttuuri, musiikkimaku, musiikkiteknologia, muusikot, nuoruus, popmusiikki, populaarimusiikki, punk rock, rock, yhtyeet

Abstract

Aineistossa vastaajat ovat kirjoittaneet nuoruudestaan 1980-luvulla. Tärkeässä roolissa on 80-luvun musiikki ja sen vaikutus arkeen, harrastuksiin ja pukeutumiseen. Kirjoittajat kertovat siitä, missä ja miten he ovat musiikkia kuunnelleet, mistä yhtyeistä ja artisteista he pitivät eniten ja mitä musiikki ylipäätään heille tuolloin merkitsi.

Kirjoituksissa kerrotaan laajoista fanikulttuureista, jotka vallitsivat useiden artistien ja yhtyeiden ympärillä. Kirjoittajat kertovat myös 80-luvun pukeutumistyyleistä, musiikkilehdistä ja muista tavaroista, joissa musiikkimaku näkyi. Monet kertovat myös siitä, miten musiikkimaku on muuttunut vuosien kuluessa.

Aineisto sisältää n. 60 kirjoitusta. Kaksi vastaajaa on liittänyt kirjoitukseensa myös valokuvia. Keruun järjestivät Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen koordinoima Niin kasaria -tutkimusohjelma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland.

Vastaajien taustatietoja ovat ikä, sukupuoli, ammatti ja asuinpaikka. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.