FSD3145 Elämäntapayrittäjyys 2011-2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ikonen, Hanna-Mari (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

agility, asiakastyö, koira, koiraurheilu, majoitusala, paimennus, pienyrittäjät, yrittäjyys, yrittäjät, yrityksen perustaminen

Abstract

Aineistossa on haastateltu kuuden koiraharrastajia palvelevan yrityksen yrittäjiä. Osaa yrityksistä johtaa useampi henkilö, joten haastateltavia on yhteensä 12. Osa yrityksistä tarjoaa koulutuspalveluita esimerkiksi agilityssa tai paimennuksessa, ja osa tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja.

Haastatteluissa haastateltavat kertovat muun muassa yrittäjäksi ryhtymisestä, työhistoriansa aikaisemmista vaiheista, erilaisista asiakaspalveluun liittyvistä käytännöistä, paikan merkityksestä, yrittäjyyden sisällyttämisestä harrastukseen ja elämäntapaan sekä työn ja muun elämän yhdistämisestä. Tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama.

Taustatietoja ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan ammatti, sukupuoli ja ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.