FSD3148 WeAll-media-aineisto työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksistä 2016

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lehtonen, Jukka (Helsingin yliopisto)

Keywords

erot, intersektionaalisuus, koulutus, media, sanomalehdet, sukupuoli, tasa-arvo, työelämä, yhdenvertaisuus

Abstract

Media-aineisto koostuu 2555 lehtijutusta, jotka on kerätty kahdeksasta eri mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka ja Tekniikka & Talous). Aineiston keräsi kahdeksan WeAll-hankkeen tutkijaa tammi-huhtikuussa 2016. Lehtileikkeet sisältävät uutisia, pääkirjoituksia ja mielipidekirjoituksia ja käsittelevät työelämän ja koulutuksen teemojen lisäksi erilaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä erontekoja ja normeja. Määrällisesti eniten lehtileikkeitä on Helsingin Sanomista.

Kerättäviä aihekokonaisuuksia ovat olleet esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittaminen, työn ja vapaa-ajan rajat, johtajuus, työssä jaksaminen, kiusaaminen, syrjintä, etuudet, työttömyys, ura- ja koulutusvalinnat, työelämän ja koulutuksen segregaatio sekä tasa-arvo ja vähemmistöt työelämässä ja koulutuksessa.

Erontekojen osalta on kiinnitetty huomiota siihen, esiintyykö jutuissa esimerkiksi sukupuoleen ja sen moninaisuuteen, alueellisiin eroihin, sosiekonomisiin eroihin, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, etnisyyteen tai muihin vähemmistöihin liittyviä erontekoja.

Aineistosta on muodostettu myös yksityiskohtaiset taustatiedot sisältävä tiedosto, johon on kirjattu teemojen lisäksi esimerkiksi tietoa leikkeisiin liittyvistä kuvista, jutun tekijästä, jutussa mainituista asiantuntija- tai sidosryhmistä ja onko jutussa esiintyvä aihe pää- vai sivuteema. Kyselypohjan tiedoissa sekä lehtileikkeessä on sama koodi, joka muodostettiin siten, että ensin merkittiin leikkeen järjestysnumero lehdittäin, sitten lehden tunnusmerkki ja lopuksi päivämäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.