FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lastensuojelun keskusliitto
  • Taloustutkimus Oy

Keywords

avuntarve, jaksaminen, julkiset palvelut, järjestötoiminta, kasvatus, lapsilähtöisyys, lapsiperheet, palveluntuottajat, perhepolitiikka, sosiaaliset verkostot, tukimuodot, vanhemmuus, verkkopalvelut

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin lapsiperheiden käyttämiä tukimuotoja ja avuntarpeita. Kysymykset koskivat tuen lähteitä, perheiden jaksamista, järjestöjen ja muiden sektoreiden roolia yhteiskunnassa palvelujen tuottajina, lapsivapaita palveluita ja internetiä tiedon ja tuen lähteenä.

Alussa kyselyssä tiedusteltiin järjestötoimintaan osallistumista ja keneltä perhe ottaisi mieluiten vastaan palveluita eri asioissa, kuten kilpailullisessa harrastustoiminnassa tai terapiassa. Perheeltä tiedusteltiin myös, keneltä tukea on saanut viimeisen vuoden sisällä. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia perheen ongelmatilanteita ja kysyttiin, keneltä ottaisi mieluiten apua vastaan mainituissa tilanteissa, joista esimerkkeinä: epäily oman lapsen tekemästä ilkivallasta tai keskusteluavun tarve vanhempana jaksamiseen.

Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia ominaisuuksia ja kysyttiin liittäisikö hän piirteen vahvimmin kuntaan, järjestöön, seurakuntaan vai yritykseen. Lisäksi vastaajalle esitettiin väitteitä eri palveluntuottajia ja vanhemmuutta koskien, kuten: saan julkisissa palveluissa vastinetta rahoilleni tai vanhemmuuteen on vaikea saada tukea. Lopuksi kyselyssä tiedusteltiin, missä asioissa perhe on hakenut tietoa internetistä, ja miten vastaaja suhtautuu lapsivapaisiin palveluihin, kuten lapsivapaisiin lentoihin tai hotelleihin. Vastaajalta kysyttiin vielä, onko Emma&Elias-logo heille tuttu.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, syntymävuosi, asuinlääni, asuinpaikkakunta, koulutustaso, ammatti, työsuhde, perhetyyppi, kotona-asuvien lasten ikä ja määrä, kotitalouden koko ja yhteenlasketut bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.