FSD3153 Energia-asenteet 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Energiateollisuus ry (ET)

Keywords

asenteet, aurinkoenergia, bioenergia, energia, ilmastonmuutokset, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, öljy

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin.

Aluksi vastaajat asettivat tärkeysjärjestykseen erilaisia energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Seuraavaksi vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää eri energiavaihtoehtojen, kuten ydinvoiman, vesivoiman ja biomassan osalta. Edelleen esitettiin väittämiä, jotka kartoittivat vastaajien käsityksiä energia-asioista. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka luotettavina tietolähteinä eri tahoja pidettiin sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja riskejä koskevissa asioissa.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuipaikkatyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, talouden vuositulot ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.