FSD3168 Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pajala, Antti (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Kause, Tomi (Teknillinen korkeakoulu)

Keywords

aloitteet, eduskunta-aloitteet, eduskuntaryhmät, eduskuntatyö, kansanedustajat, lakialoitteet, valtiopäivät (istuntokaudet)

Abstract

Aineisto sisältää eduskunta-aloitteet vuosilta 1999-2014 (neljä täyttä vaalikautta). Aineistossa on tiedot aloitteen ensimmäisestä allekirjoittajasta sekä tiedot siitä, ketkä kansanedustajat ovat aloitteen allekirjoittaneet. Lisäksi aineistossa on aloitteen tyyppi, aloitteen numero, aloitteen tekovuosi, ensimmäisen allekirjoittajan puolue, tieto siitä, onko aloitteella enemmän kuin yksi allekirjoittaja, aloitteen otsikkoteksti, tieto siitä, mihin budjetin kohtaan aloite liittyy sekä aloitteen tekopäivämäärä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, kaksi hanketta (professori emeritus Hannu Nurmi: MOPI- sekä PCRC-hankkeet), sekä Turun yliopisto, valtio-opin oppiaine.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.