FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Koivula, Aki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Sarpila, Outi (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Erola, Jani (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

elintaso, elämäntapa, hyvinvointi, kulutus, riskit, sukupolvet, teknologia, turvallisuus, varallisuus, velkaantuminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten kulutustottumuksia ja elämäntapoja. Lisäksi käsiteltiin paljon turvallisuuskysymyksiä ja kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin liittyviä asenteita.

Vastaajilta kysyttiin heidän käsitystään omasta elintasosta ja kulutuksestaan (esim. taloudellinen tilanne, kulutusmahdollisuudet, yleinen hyvinvointi). Heitä pyydettiin samojen kysymysten avulla myös vertaamaan nykyistä tilannettaan viiden vuoden takaiseen sekä viiden vuoden päähän. Lisäksi vastaajia pyydettiin vertailemaan kulutustaan ”keskiarvokuluttajaan” sekä arvioimaan erilaisten keinojen käyttöään taloudellisesti tiukoissa tilanteissa (esim. lisätöiden tekeminen, lisälainan ottaminen). Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten kulutushyödykkeiden välttämättömyyttä itsellensä.

Kulutukseen ja elämäntapaan liittyviä asioita selvitettiin väitelauseiden avulla, kuten ”Käyn paljon ulkona syömässä”. Toimintaa arkielämässä tiedusteltiin kuvitteellisten tilanteiden avulla, joihin tuli ottaa kantaa valmiiksi annettujen väitelauseiden avulla. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien kokemusta yhteenkuuluvuudesta erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin (esim. perhe, kaupunki, seurakunta). Edelleen kysyttiin vastaajien käsitystä erilaisista riskeistä ja turvallisuudesta sekä tiedusteltiin vastaajien lainojen määriä ja maksuhäiriöitä.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, asuinalue, siviilisääty, kotitalouden henkilöiden määrä, lasten määrä, koulutus, yhteiskuntaluokka, pääasiallinen toiminta, puoluekanta, oma ammatti, työsuhteen laatu, vanhempien ammatit ja yhteiskuntaluokka sekä lainojen määrä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.