FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Berg, Leena (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Tilastotiede)
  • Kurlin, Ari (Tampereen yliopisto. Työelämäpalvelut)
  • Markkola, Mikko (Tampereen yliopisto. Opintopalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Tilastotiede)

Keywords

Tampere, akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulutetut, tutkinnon suorittaneet, työelämävalmiudet, työelämäyhteydet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistosta vuonna 2015 valmistuneiden maisterien ja lääketieteen lisensiaattien työllistymistä. Kysely keskittyy neljään aihealueeseen, jotka ovat työtilanne ja työhistoria, työllistymiseen vaikuttaneet tekijät, tyytyväisyys työtilanteeseen ja tutkintoon, sekä Tampereen yliopiston alumnitoiminta.

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysyttiin muun muassa nykyisestä sekä opintojen aikaisesta työtilanteesta. Toisessa osiossa kysyttiin, mitä hakukanavia vastaaja on käyttänyt nykyisen työpaikkansa saamiseksi sekä vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon erilaiset tekijät, kuten tutkinnon opintoyhdistelmä, ovat vaikuttaneet myönteisesti työpaikan saamiseen. Myös syitä työllistymisvaikeuksiin pyydettiin arvioimaan.

Kolmannessa osiossa tiedusteltiin vastaajan tyytyväisyyttä nykyiseen työhön suhteessa omaan tutkintoon sekä omiin tavoitteisiin. Lisäksi Tampereen yliopiston tarjoamaa opetustarjontaa pyydettiin arvioimaan sekä kertomaan, mikä siinä on ollut erityisen hyvää ja huonoa. Opetustarjonnan mahdollistamia työelämävalmiuksia pyydettiin lisäksi arvioimaan, sekä näiden valmiuksien merkitystä nykyisessä työssä. Lopuksi tiedusteltiin vastaajan tulevaisuudensuunnitelmia opintoihin liittyen, sekä vastaajan toiveita ja ehdotuksia koskien alumnitoimintaa.

Aineiston taustamuuttujia ovat koulutusala, tutkinto, tieteenalayksikkö, aloitusvuosi, sukupuoli, asuinlääni sekä edellinen tutkinto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.