FSD3186 Asukasbarometri 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Strandell, Anna (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Keywords

alueelliset erot, asuinalueet, asuinympäristö, asukkaat, asuminen, palvelut, sosiaalinen ympäristö, viihtyisyys, virkistysalueet, väestöryhmät

Abstract

Asukasbarometri 2016 on kyselytutkimus suomalaisten asuinympäristöjen laadusta ja asumistoiveista yli 10 000 asukkaan taajamissa. Tutkimuksessa selvitettiin kaupunkimaisten asuinalueiden toimivuutta, asumisviihtyvyyttä sekä asumistyytyväisyyttä. Lisäksi tutkimuksessa oli kiinnostuttu taajamissa asuvien asumispreferensseistä, asumistoiveista ja kriteereistä, jotka vaikuttavat asumisvalintojen taustalla.

Aluksi tutkimuksessa tiedusteltiin kotitalouden henkilömäärää, tuloja, pinta-alaa sekä asuintalon tyyppiä. Lisäksi kysyttiin kodin ulkopuolella yöpymisen määrästä sekä tyytyväisyydestä erinäisiin tekijöihin asuinympäristössä, kuten peruskoulu- ja joukkoliikennepalveluihin. Edelleen tiedusteltiin asuinympäristön miellyttävyyttä kysymällä mm. pyöräilymahdollisuuksista, liikenneturvallisuudesta ja lähikaupoista.

Kyselyssä selvitettiin myös minkälaisia palveluja ja liikuntapalveluja asukkaat mahdollisesti haluaisivat asuinalueelleen. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös työmatkan pituudesta ja kestosta. Lisäksi vastaajia pyydettiin valitsemaan asuinalueen tärkeimmät viihtyvyys- ja epäviihtyvyystekijät. Lopuksi kysyttiin minkälaiseen taloon ja asuinalueelle vastaajat haluaisivat muuttaa ja mitä asioita vastaajat pitäisivät tärkeinä asuinalueen valinnassa.

Taustamuuttujina ovat mm. kieli, ikä, sukupuoli, perhetyyppi, maakunta, asumisväljyys ja taajaman kokoluokitus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.