FSD3194 Suomenruotsalainen barometri syksy 2002

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Herberts, Kjell (Åbo Akademi. Institut för samhällsforskning)

Keywords

arvot, identiteetti, joukkoviestimet, kielellinen identiteetti, kieli ja kielet, lehdistö, politiikka, radio (joukkoviestimet), ruotsinkieliset, suomenruotsalaiset, televisio (joukkoviestimet), yhteenkuuluvuus, yhteiskunta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomenruotsalaisten identiteettiä ja mielipiteitä mm. arkipäivän sujumisesta, joukkoviestimien käytöstä, politiikasta ja yhteiskunnasta, arvoista, identiteetistä sekä yhteenkuuluvuudesta. Tutkimusta on rahoittanut Svenska Kulturfonden.

Aluksi kysymykset käsittelivät vastaajan ja lähipiirin kielitaitoa sekä ruotsin tai suomen kielen käyttämistä eri yhteyksissä. Kysyttiin myös, minkä kielisissä kouluissa tai opiskelupaikoissa vastaajien lapset ovat olleet tai tulevat olemaan.

Seuraavaksi vastaajille esitettiin useita eri väittämiä kaksikielisyydestä ja suomenruotsalaisista. Tämän jälkeen kysymykset käsittelivät joukkoviestimiä, lehdistöä, radiota ja televisiota. Vastaajilta kysyttiin mitä päivälehtiä he lukevat, mitä radiokanavia kuuntelevat ja mitä televisiokanavia katselevat, sekä näihin käytettyä aikaa.

Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin osallistumisesta yhdistystoimintaan sekä kuinka suurta luottamusta vastaajat tunsivat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Tiedusteltiin myös poliittista suuntautuneisuutta sekä sitä, kuinka tärkeinä vastaajat kokivat erilaiset poliittiset kysymykset tulossa olevissa eduskuntavaaleissa.

Lopuksi kartoitettiin luottamusta erilaisiin ihmisiin ja ihmisryhmiin sekä esitettiin väittämiä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Taustamuuttujina olivat asuinalue, ikäluokka, koulutus, työllisyystilanne, siviilisääty ja talouden koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.