FSD3196 Suomenruotsalainen barometri 2004

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Herberts, Kjell (Åbo Akademi. Institut för samhällsforskning)

Keywords

Ruotsi, arvot, identiteetti, joukkoviestimet, kielellinen identiteetti, kieli ja kielet, lehdistö, politiikka, radio (joukkoviestimet), ruotsinkieliset, suomenruotsalaiset, televisio (joukkoviestimet), yhteenkuuluvuus, yhteiskunta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomenruotsalaisten identiteettiä ja mielipiteitä mm. arkipäivän sujumisesta, joukkoviestimien käytöstä, politiikasta ja yhteiskunnasta, arvoista, identiteetistä sekä yhteenkuuluvuudesta. Tutkimusta on rahoittanut Svenska Kulturfonden.

Aluksi kysymykset käsittelivät vastaajan ja lähipiirin kielitaitoa sekä ruotsin tai suomen kielen käyttämistä eri yhteyksissä. Tämän jälkeen käsiteltiin joukkoviestimiä, lehdistöä, radiota ja televisiota. Vastaajilta kysyttiin mitä päivälehtiä he lukevat, mitä radiokanavia kuuntelevat ja mitä televisiokanavia katselevat ja kuinka usein.

Seuraavaksi kysyttiin, millä tavoin vastaajat olivat viettäneet aikaansa edellisten 12 kuukauden aikana. Kysyttiin myös, millaiset siteet vastaajilla on Ruotsiin. Tämän jälkeen tiedusteltiin poliittista kiinnostuneisuutta, osallistumista politiikkaan sekä pyydettiin arviota demokratian toimivuudesta.

Lopuksi esitettiin kysymyksiä Suomenruotsalaisista kansankäräjistä (Svenska Finlands folkting), kartoitettiin mieluisia poliittisia puolueita ja tiedusteltiin luottamuksesta eri instituutioihin.

Taustamuuttujina olivat asuinalue, ikäluokka, koulutus, työllisyystilanne, siviilisääty ja talouden koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.