FSD3206 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta 2007-2016

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
  • Vapaa-ajattelijain liitto

Keywords

kirkko, kirkkoon kuulumattomat, kirkosta eroaminen

Abstract

Aineistoon on koottu tiedot evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta eronneista henkilöistä vuosilta 2007-2016. Aineistossa olevat muuttujat ovat eropäivämäärä, eroilmoituksen muoto, kotikunta, sukupuoli, luokiteltu ikä erohetkellä, uskontokunta ja kieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.