FSD3207 Rauman telakalta irtisanottujen metallimiesten haastattelut 2016

Authors

  • Rantanen, Teijo (Tampereen yliopisto)

Keywords

hyvinvointi, irtisanominen, laivanrakennus, metallityöntekijät, miehet, sukupuoli, telakat, telakkateollisuus, työntekijät, työttömyys, työttömät

Abstract

Aineistossa on haastateltu seitsemää Rauman telakalta vuonna 2014 irtisanottua metallimiestä. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä joko työttömiä, eläkkeellä tai vajaatyöllistettyjä. Kaikilla oli takana yli 20 vuoden työura telakalla. Haastateltavia pyydettiin kertomaan omasta historiastaan, ajastaan telakalla sekä työttömyysajasta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja muutoksista.

Haastattelun teemoja olivat työhistoria, lapsuus ja perhetausta, työnteon merkitys itselle, telakkalaisuuden määrittely, työyhteisö, työttömyyden alku ja tunteet irtisanomisilmoituksen jälkeen, arki tällä hetkellä, sosiaaliset suhteet työn menetyksen jälkeen, rahan ja omaisuuden merkitys, mieliala ja terveys sekä työttömyys yleisesti Suomessa. Lopuksi haastateltavia pyydettiin antamaan vinkkejä miehelle, joka nyt menettää työpaikkansa sekä kertomaan tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Taustatietoja haastatteluissa olivat haastattelupäivämäärä, haastattelun kesto, haasteltavan ikä, ammatti, pseudonimi ja sukupuoli. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.