FSD3216 Eläkebarometri 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kautto, Mikko (Eläketurvakeskus (ETK))
  • Kuivalainen, Susan (Eläketurvakeskus. Tutkimusosasto (ETK))

Keywords

barometrit, eläketurva, eläkkeet, kansaneläkkeet, luottamus, sosiaalivakuutus, takuueläke, toimeentulo, työeläkkeet

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä sekä eläketurvan tuntemusta ja viestintäkanavia. Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen Eläketurvakeskuksen toimeksiannosta. Kyseessä on sarjan ensimmäinen aineisto.

Tutkimuksessa kysyttiin eläketurvan tuntemisesta, sen kiinnostavuudesta ja sitä koskevan tiedon riittävyydestä. Erikseen pyydettiin arvioimaan erilaisia viestintäkanavia sen mukaan, kuinka hyvinä eläketurvaa koskevan informaation kanavina niitä pidettiin. Lisäksi tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin käsityksiä omista toimeentuloedellytyksistä eläkeaikana ja tiedusteltiin, mitä mieltä he ovat eräistä eläkkeisiin liittyvistä väitteistä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus sekä työtä, asuinpaikkaa, tuloja, kotitalouden rakennetta ja äänestämistä koskevia tietoja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.