FSD3219 Lahjoittajatutkimus 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa)
  • Kepa ry
  • Suomen Olympiakomitea

Keywords

asenteet, hyväntekeväisyys, hyväntekeväisyysjärjestöt, lahjoittajat, lahjoitukset, lahjoitusvarat, motivaatio, perustelut, tieto

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin Suomen väestön suhtautumista lahjoittamiseen, perusteita lahjoitusten tekemiseen ja sitä, mitkä tekijät motivoivat lahjoittamaan. Taloustutkimus on toteuttanut tutkimuksen Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n VaLan ja sen yhteistyökumppaneiden kehitysjärjestöjen kattojärjestö Kepa ry:n ja Olympiakomitean toimeksiannosta.

Ensin tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten suhtautumista lahjoittamiseen. Seuraavaksi tiedusteltiin tärkeimpiä syitä viimeisimmän lahjoitustapahtuman tekemiseen ja kysyttiin, millaisia asioita pidetään tärkeimpinä lahjoituspäätöksessä. Lisäksi tiedusteltiin myös syitä siihen, miksi lahjoituksia ei tehdä. Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, saavatko kansalaiset keräysvarojen käytöstä riittävästi tietoa ja tietävätkö he, mitä rahoilla on saatu tai saadaan aikaiseksi. Edelleen tiedusteltiin, mistä tiedotuskanavista tietoa saadaan. Lisäksi kysyttiin, mikä motivoisi lahjoittamaan jatkossa.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, suuralue, koulutus, elämäntilanne, talouden koko ja talouden bruttovuositulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.