FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäki, Kati (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Huuskonen, Saila (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Leppänen, Sari (Tampereen yliopisto. Kirjasto)
  • Toikko, Tomi (Tampereen yliopisto. Kirjasto)

Keywords

arkistointi, avoin tieto, datapolitiikka, julkaisuarkistot, open access, palvelutarpeet, rinnakkaisjulkaiseminen, sähköiset julkaisut, tieteellinen julkaisutoiminta, tietoarkistot, tietokannat, tutkijuus, tutkimus, tutkimusaineisto

Abstract

Avoin tiede –kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopiston tutkijoiden näkemyksiä avoimesta julkaisemisesta ja tutkimusaineiston avaamisesta. Kyselyssä pyrittiin selvittämään, millaisia avoimuuden käytäntöjä Tampereen yliopistossa on ja miten tähän liittyviä palveluja tulisi kehittää.

Kyselyn alussa selvitettiin näkemyksiä avoimesta julkaisemisesta kysymällä rinnakkaistallentamiseen tai avoimeen julkaisemiseen kannustavia syitä. Lisäksi kysyttiin, mikä estää julkaisujen rinnakkaistallentamisen yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon ja onko tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta maksettu.

Tutkimusaineiston avaamista kartoitettiin tiedustelemalla, mitä digitaaliselle aineistolle tapahtuu tutkimuksen päätyttyä ja kysyttiin mihin data-arkistoihin tai palveluihin tutkimusaineistoa on tallennettu. Lisäksi selvitettiin syitä ja esteitä tutkimusaineiston avaamiselle ja kysyttiin, onko vastaaja käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa. Lopuksi tiedusteltiin palveluntarpeita tutkimusaineiston hallintaan ja avaamiseen sekä avoimeen julkaisemiseen.

Taustamuuttujina olivat tiedekunta/yksikkö, tutkijanuran vaihe ja työskentelytapa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.