FSD3226 Hyvä vapaa-aika: haastattelumuistiinpanot ja havaintopäiväkirjat 2013-2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Anttila, Anna (Helsingin kaupunki)

Keywords

harrastukset, kerhot, nuoret, nuoriso-ohjaajat, nuorisotalot, nuorisotyöntekijät, opettajat, oppilaat, vapaa-aika, vapaa-ajanohjaajat, yläkoulu

Abstract

Aineisto sisältää Hyvä vapaa-aika -hankkeessa kerättyjä nuoriso-ohjaajien päiväkirjoja hankkeen ajalta sekä ohjaajien ja opettajien haastatteluja. Aineistoa kerättiin eteläsuomalaisessa kaupungissa viidestä eri koulusta. Jokaisella kohdeluokalla oli koko yläkoulun ajan oma nuoriso-ohjaaja, joka tarjosi tukea harrastusten löytämiseen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Ohjaajat ja opettajat pohtivat, miten hanke on sujunut, mikä vaikutus nuoriso-ohjaajilta tulevalla tuella on nuorten harrastamiseen ja elämäntapoihin, ja mitä nuoriso-ohjaajien ja koulujen yhteistyö voi tarjota. Ohjaajien päiväkirjoja on neljä, haastatteluita kaksi ja opettajien haastatteluita 12.

Haastattelujen ja päiväkirjojen lisäksi aineisto sisältää nuorille järjestettyjen tutkijapajojen tuotoksia. Tutkijapajoissa nuoret pohtivat muun muassa sitä, mitä he tekevät täydellisenä päivänä, mitä kaikkea he ovat 7-luokalla oppineet, mitä neuvoja he antaisivat 6-luokkalaiselle, mitkä ovat heille merkittäviä nettisivustoja ja missä he haluaisivat käydä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja ja havaintopäiväkirjoja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.