FSD3227 Suomalaisten demokratiakäsityksiä ja yhteiskunnallisia mielipiteitä: ruotsinkielinen kysely 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lindell, Marina (Åbo Akademi. Samhällsvetenskaper och ekonomi)
  • Taloustutkimus Oy

Keywords

EU-kriittisyys, demokratia, demokratiavaje, faktantarkistus, hakkerointi, korruptio, maahanmuutto, media, poliittiset asenteet, puolueet, suora demokratia, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, vähemmistöt, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin ruotsinkielisten suomalaisten mielipiteitä kansanvallasta, yhteiskunnasta ja turvallisuudesta. Mielipidekysely oli osa Demokratian kohtalo -hanketta, jota johti ajatushautomo Magma. Tutkimus koostuu erilaisista vastaajille esitetyistä väittämistä, joihin vastaajat ovat ilmaisseet mielipiteensä asteikon avulla. Kyselyn teemoina olivat turvallisuus, EU-jäsenyys, suhtautuminen monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin sekä luottamus demokratiaan ja perinteiseen mediaan.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä demokratian toimivuudesta ja vaaleista. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin suhtautumista kyberuhkiin, terrorismiin ja Venäjään. Tutkimuksessa selvitettiin ulkopoliittisia asenteita liittyen myös pohjoismaiseen yhteistyöhön ja Euroopan unioniin. Lopuksi kyseltiin monikulttuurisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä suhtautumisesta maahanmuuttopolitiikkaan.

Taustamuuttujina on muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, äidinkieli, maakunta ja paikkakuntatyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.