FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Select variable

Question text

Koulun opettajat ja muut työntekijät eivät kiusaa tai syrji minua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Koulun opettajat ja muut työntekijät eivät kiusaa tai syrji minua (jos haluat, voit perustella tarkemmin):

Frequencies

Category labels Value n
Täysin eri mieltä. 1 5
Eri mieltä. 2 2
Vaikea sanoa. 3 20
Samaa mieltä. 4 54
Täysin samaa mieltä. 5 81
SYSMISS 1
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 162
Maximum 5
Minimum 1
Mean 4.26
Standard deviation .943

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.