FSD3231 Hyvä vapaa-aika: 8.-luokkalaisten kysely kevät 2015

Select variable

Question text

Mihin aikaan eli monelta useimmiten heräät arkipäivisin (maanantaista-perjantaihin)?

Frequencies

Category labels Value n
klo 6:00 tai aikaisemmin 1 15
klo 6:15-7:00 2 71
klo 7:15-8:00 3 69
klo 8:15-9:00 4 6
klo 9:15-10:00 5 2
klo 10:15 tai myöhemmin 6 0
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 163
Maximum 5
Minimum 1
Mean 2.44
Standard deviation .763

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.