FSD3232 Hyvä vapaa-aika: 9.-luokkalaisten kysely syksy 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vatka, Mikko (Helsingin kaupunki. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
  • Anttila, Anna (Helsingin kaupunki. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)

Keywords

ajankäyttö, arki, asuminen, elämänodotukset, itsensä toteuttaminen, koulunkäynti, kouluviihtyvyys, syrjäytyminen, tulevaisuudenodotukset, vapaa-aika, ystävät

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin helsinkiläisten 9.-luokkalaisten nuorten omia käsityksiä, toiveita ja kokemuksia vapaa-ajastaan, hyvinvoinnistaan sekä ihmissuhteistaan. Tutkimus on osa Helsingin kaupungin nuorisotoimen Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanketta, jossa seurattiin samoja nuoria koko yläasteen ajan vuosina 2013-2017.

Aluksi tutkimuksessa kysyttiin nuorten asumisesta ja perhetaustasta, jonka jälkeen tiedusteltiin nuorten nukkumista, syömistä ja kavereiden kanssa olemista. Tämän jälkeen kysyttiin vapaa-ajankäytöstä, jossa keskityttiin erityisesti netin käyttöön ja pelaamiseen. Harrastamista selvitettiin pitkällä listalla, joista vastaajat valitsivat harrastuksensa.

Vastaajilta kysyttiin myös harrastusmahdollisuuksista sekä näkemyksiä siitä, minkälaisessa seurassa ja kuinka usein he haluaisivat harrastaa harrastuksiansa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin valitsemaan listasta lajit, joita he haluaisivat kokeilla.

Tutkimuksessa kysyttiin myös mitä täydellinen ja huono vapaa-aika vastaajien mielestä tarkoittaa. Edelleen kysyttiin nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa valintoihin vapaa-ajasta sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Lopuksi kysyttiin miten nuoret näkevät tulevaisuutensa.

Taustamuuttujina oli sukupuoli ja äidinkieli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.