FSD3234 EVAn Arvo- ja asennetutkimus talvi 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

Keywords

arvot, asenteet, menestyminen, presidentit, robotiikka, tekoäly, tuloerot, valta, vapaus

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat tasavallan presidentin valtaoikeudet, tulonjako, robotiikan ja tekoälyn vaikutus työhön ja työllisyyteen sekä elämässä menestyminen ja vapaus yhteiskunnassa.

Aluksi vastaajille esitettiin väittämiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ne käsittelivät muiden muassa robotteja, automaatiota, työtä ja tuloeroja.

Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä presidentin valtaoikeuksista erilaissa asiakokonaisuuksissa. Edelleen tiedusteltiin, miten robotit ja tekoäly vaikuttavat yleensä suomalaisten työllisyyteen sekä erityisesti vastaajien omaan työhön ja työntekoon. Kysyttiin myös vastaajien suhtautumisesta robottien hyödyntämiseen esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, teollisuudessa tai valvonnassa.

Tuloihin liittyen kysyttiin, mihin tuloluokkaan vastaajat kokevat kuuluvansa. Lisäksi vastaajat arvioivat kotitaloutensa toimeentuloa taloudellisesti. Vastaajille esitettiin viisi erilaista yhteiskunnan hierarkiaa kuvaavaa kuviota ja heitä pyydettiin sanomaan, mikä kuvioista vastaa eniten tilannetta Suomessa ja millainen tilanteen heidän mielestään pitäisi olla. Lopuksi tiedusteltiin vielä, kuinkä tärkeitä esimerkiksi varakas perhetausta, koulutus, kunnianhimo tai sattuma ovat elämässä menestymiselle. Kysyttiin myös onko eri elämänalueilla suomalaisessa yhteiskunnassa liian vähän, sopivasti vai liikaa vapautta.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, työnantaja, työsuhde, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.