FSD3244 Nuoret estradille: Nuorten teatterityöpaja 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Olkkonen, Satu (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Keywords

itseilmaisu, julkisuus, media, mediakasvatus, monilukutaito, nuoret, omaehtoisuus, osallistuminen, taide, teatteritaide, toimijuus, voimaantuminen

Abstract

Aineisto sisältää nuorten teatterityöpajassa tuotetun ohjaajan työpajareflektion sekä ohjaajan haastattelun. Aineisto on tuotettu osana Koneen säätiön rahoittamaa Nuoret estradille -hanketta.

Tutkija toteutti dokumenttiteatteriprojektin seitsemän 17-28-vuotiaan nuoren kanssa. Nuoret osallistuivat kanssatutkijoina käsikirjoituksen tekoon oman elämäntarinansa kokemusasiantuntijoina. Tarinat keskittyivät erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opintojen nivelvaiheeseen. Työpaja oli luonteeltaan liikkuva ja nuoret olivat kotoisin eri paikkakunnilta.

Työpajareflektiossa ohjaaja kuvailee mitä dokumenttiteatteri on ja miten prosessi eteni. Lisäksi hän pohtii nuoruussanastoa, omaa asemaansa tutkijana sekä katsojan roolia. Haastattelussa hankkeen yhteyshenkilö Sirkku Kotilainen haastattelee Satu Olkkosta projektin etenemisestä ja tutkijan tekemistä valinnoista teatteriprojektin toteuttamisessa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.