FSD3245 Musiikkimessukysely 2013-2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Moberg, Marcus (Åbo Akademi)

Keywords

evankelis-luterilainen kirkko, hengellinen musiikki (kristinusko), jumalanpalvelus, mieltymykset, musiikkijuhlat, populaarimusiikki, tapahtumat, uskonnollinen identiteetti, uskonnollinen musiikki, uskonnollisuus

Abstract

Aineisto käsittelee Suomen evankelisluterilaisen kirkon musiikillisiin tapahtumiin osallistuvien osallistumismotiiveja ja kokemuksia. Kyselyssä tiedustellaan musiikkimieltymyksiä, syitä osallistua uskonnollisiin musiikkitapahtumiin ja uskonkäsityksiä. Tutkimusta rahoittivat Kirkon tutkimuskeskus ja Åbo Akademi.

Aluksi kyselyssä esitettiin kysymyksiä siihen tapahtumaan liittyen, johon henkilö osallistui. Häneltä tiedusteltiin mm. mitkä seikat vaikuttivat osallistumiseen. Sitten tiedusteltiin osallistumisesta evankelisluterilaisen kirkon toimintaan ja musiikin roolista vastaajan elämässä hengellisestä näkökulmasta. Musiikkiin liittyen tiedusteltiin edelleen esimerkiksi, miten eri musiikkityylit sopivat uskonnollisiin tilaisuuksiin ja mitä mieltä vastaaja on kirkon eri tilaisuuksissa käyttämästä musiikista. Vastaajalta kysyttiin edelleen osallistumisesta muiden kristinuskon suuntausten tilaisuuksiin. Lopuksi osallistuja vastasi väitteisiin raamatusta, omasta uskonnollisesta identiteetistä ja kristinuskoon liittyvistä uskomuksista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä luokiteltuna, asuinseutu ja uskontokunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.