FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Select variable

Question text

Kuinka paljon käytit seuraavia tietolähteitä kuntavaaleista ja niiden vaalikampanjoista?

Sukulaisilta, ystäviltä ja tuttavilta saadut tiedot

Frequencies

Category labels Value n
En lainkaan 1 774
En kovinkaan paljon 2 606
Melko paljon 3 278
Erittäin paljon 4 38
En osaa sanoa 5 8
SYSMISS 22
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1704
Maximum 5
Minimum 1
Mean 1.77
Standard deviation .834

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.