FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Select variable

Question text

Kuntavaaleissa käsiteltiin valtakunnallisia ja paikallisia/alueellisia asioita. Kuinka paljon nämä kaksi näkökulmaa kiinnostivat sinua?

Paikalliset tai alueelliset asiat

Frequencies

Category labels Value n
Ei lainkaan 1 26
Ei kovinkaan paljon 2 89
Jonkin verran 3 399
Melko paljon 4 721
Erittäin paljon 5 467
En osaa sanoa 6 16
SYSMISS 8
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1718
Maximum 6
Minimum 1
Mean 3.91
Standard deviation .936

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.