FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Select variable

Question text

Kuntavaaleissa käsiteltiin valtakunnallisia ja paikallisia/alueellisia asioita. Kuinka paljon nämä kaksi näkökulmaa kiinnostivat sinua?

Valtakunnalliset asiat

Frequencies

Category labels Value n
Ei lainkaan 1 68
Ei kovinkaan paljon 2 264
Jonkin verran 3 584
Melko paljon 4 587
Erittäin paljon 5 194
En osaa sanoa 6 13
SYSMISS 16
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1710
Maximum 6
Minimum 1
Mean 3.36
Standard deviation 1.025

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.