FSD3254 Kansalaisturvallisuus 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kekki, Tuula (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK))

Keywords

hyvinvointi, julkiset palvelut, luottamus, oikeudenmukaisuus, perusturvallisuus, turvallisuus, turvattomuus, uhkakuvat, vakuutus, yhteiskunta, yleinen järjestys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Kyselytutkimus Oy vuonna 2015 ja kysely on laadittu yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken.

Aluksi kyselyssä kerättiin tietoja vastaajien henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja voimavaroista. Näitä aiheita selvitettiin kartoittamalla tekijöitä, jotka tuovat vastaajille turvaa, vastaajien sosiaalisia suhteita ja tukiverkostoja, luottamusta toisiin ihmisiin ja avun saamiseen. Seuraavaksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien varautumista erilaisiin uhkiin ja häiriötilanteista selviytymistä. Näitä asioita selvitettiin kysymyksillä kotitalouden selviytymisestä erilaisissa poikkeustilanteissa ja vakuutukseen liittyen.

Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin näkemyksiä yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyen erilaisten mielipidekysymysten avulla. Mielipidekysymykset mittasivat politiikan hyväksyttävyyttä, turvallisuustekijöitä, turvattomuustekijöitä, oman asuinalueen turvallisuuden tunnetta ja pienten lasten sekä vanhusten suurimpia turvattomuustekijöitä. Lopuksi kyselyssä selvitettiin mielipiteitä julkisesti rahoitettujen palveluiden maksullisuudesta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan asuinpaikka, asuinkunta, ikä, sukupuoli, perhemuoto, vanhempien syntyperä, koulutusaste, ammattiasema, kulujen riittävyys, suuralue, maakunta, tilastollinen kuntajako, ikäryhmä ja painomuuttuja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.