FSD3267 SOS-kriisikeskuksen asiakkaiden haastattelut 2017

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Laukkanen, Sanna (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

avustustoiminta, elämänmuutokset, henkinen pahoinvointi, henkinen tuki, keskusteluapu, kriisikeskukset, kriisit, selviytyminen, toimijuus, tukeminen

Abstract

Aineisto koostuu kuuden SOS-kriisikeskuksessa asioineen aikuisen kerronnallisista teemahaastatteluista. Haastatteluilla kartoitettiin haastateltavien selviytymisprosessia vaikeassa elämäntilanteessa sekä SOS-kriisikeskuksen roolia selviytymisessä. Haastateltavien asiakkuus kriisikeskuksessa oli päättynyt 4-6 kuukautta ennen haastattelua. Asiakkuuden syynä oli useimmin avioero tai parisuhteen päättyminen, ja lisäksi elämäntilanteet olivat olleet monilla tavoin kuormittavia jo pidemmän aikaa. Yksi haastateltavista oli mies ja viisi naisia, ja iältään haastateltavat olivat 32-50-vuotiaita.

Haastateltavat kertoivat, mikä heidät oli saanut tulemaan asiakkaiksi kriisikeskukseen, minkälainen heidän elämäntilanteensa oli silloin ja millaista apua he saivat kriisikeskukselta. Haastateltavat kertoivat tapaamisista kriisikeskuksen työntekijöiden kanssa sekä siitä, miten he olivat päässeet eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa.

Taustatietoina aineistossa on päivämäärä, haastateltavan ikä, sukupuoli sekä haastattelupaikka.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.