FSD3280 Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset

Select variable


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[q1] Päätitkö asettua ehdolle ensi sijassa omasta aloitteestasi, vai siksi, että joku henkilö tai ryhmä kannusti sinua asettumaan ehdolle näissä kuntavaaleissa?

[q2_1] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Ystävät, tuttavat

[q2_2] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Avo/aviopuoliso

[q2_3] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Muut perheenjäsenet

[q2_4] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Muut sukulaiset

[q2_5] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Ammattijärjestö

[q2_6] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Elinkeinoelämän järjestöt tai yrittäjäjärjestöt

[q2_7] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Puolueen kunnallistason johto

[q2_8] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Puolueen jäsen/jäsenet

[q2_9] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Puolueen nuoriso-, nais- tai seniorijärjestöt

[q2_10] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Muut järjestöt

[q2_11] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Oma työnantaja

[q2_12] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Vapaa-ajan harrastusryhmät

[q2_13] Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? Muu, mikä?

[q3] Oletko puolueen vai valitsijayhdistyksen listalla ehdokkaana?

[q4] Minkä puolueen listalla olet ehdokkaana?

[q5] Oletko kyseisen puolueen jäsen?

[q6] Minä vuonna liityit puolueen jäseneksi? (Luokiteltu)

[q7] Ovatko muut tahot pyytäneet sinua ehdokkaakseen näissä kuntavaaleissa?

[q7_1] Ovatko muut tahot pyytäneet sinua ehdokkaakseen näissä kuntavaaleissa? Kyllä, jokin toinen puolue tai valitsijayhdistys, mikä/mitkä? (Avokysymys)

[q8] Mitä ajattelet läpimenostasi näissä kuntavaaleissa?

[q9_1] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Halu auttaa ihmisiä

[q9_2] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Halu tehdä työtä puolueeni/valitsijayhdistykseni puolesta

[q9_3] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Kansalaisvelvollisuuden täyttäminen

[q9_4] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Halu viedä eteenpäin edustamani yhteiskuntaryhmän tavoitteita

[q9_5] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Työelämässä tarvittavien taitojen ja/tai kokemuksen hankkiminen

[q9_6] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Kouliintuminen vaativampiin poliittisiin tehtäviin

[q9_7] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Puolueen tai ryhmän poliittisten arvojen toteuttaminen

[q9_8] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Puolueen tai ryhmän vaalimenestys näissä kuntavaaleissa

[q9_9] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Halu vaikuttaa jonkin yksittäisen asian ratkaisuun kunnassa

[q9_10] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Halu vaikuttaa useiden asioiden ratkaisuun kunnassa

[q9_11] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Halu saada puolueen ehdokaslista täyteen

[q9_12] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Lautakuntapaikan tai muun luottamustehtävän saaminen

[q9_13] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Jokin muu asia, mikä?

[q9_13_1] Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä kuntavaaleissa? Jokin muu asia, mikä? (Avokysymys)

[q10_1] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Päätös asettua ehdolle kuntavaaleissa

[q10_2] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Sopivan puolueen valitseminen

[q10_3] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Oman perhe-elämän ja luottamustehtävien yhteensovittaminen

[q10_4] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Oman työn ja luottamustehtävien yhteensovittaminen

[q10_5] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Oman vapaa-ajan ja luottamustehtävien yhteensovittaminen

[q10_6] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Luottamustehtävän hoitoon tarvittavien tietojen omaksuminen

[q10_7] Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? Vaalikampanjointiin tarvittavien varojen hankkiminen

[q11] Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla, jossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla?

[q12_1] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Lapsuudenkoti

[q12_2] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Koulu tai oppilaitos

[q12_3] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Työpaikat

[q12_4] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Ystäväpiiri

[q12_5] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Sukulaiset

[q12_6] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Puoliso

[q12_7] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Omat lapset

[q12_8] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Tiedotusvälineet

[q12_9] Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? Sosiaalinen media

[q13_1] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Suomi, jossa on enemmän lakia ja järjestystä

[q13_2] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Suomi, jossa vahvistetaan perinteisen ydinperheen asemaa

[q13_3] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Suomi, jossa maahanmuutto on laajamittaisempaa

[q13_4] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Suomi, jossa on pienemmät tuloerot

[q13_5] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Euroopan unioniin vähemmän sitoutunut Suomi

[q13_6] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Suomi, jossa tuotetaan enemmän energiaa ydinvoimalla

[q13_7] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Suomi, jossa on nykyistä vähemmän kuntia

[q13_8] Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Ympäristöystävällisempi Suomi, vaikka se tarkoittaisi alhaista talouskasvua tai ei kasvua ollenkaan

[q14_1] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on enemmän yksityisyrittäjyyttä ja markkinataloutta

[q14_2] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Monikulttuurinen Suomi, jossa suhtaudutaan suvaitsevaisesti muista maista tuleviin ihmisiin

[q14_3] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa kristilliset arvot ovat suuremmassa roolissa

[q14_4] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on pienemmät kehityserot eri alueiden välillä

[q14_5] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen erityisasema otetaan huomioon

[q14_6] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisempia

[q14_7] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on pienempi julkinen sektori

[q14_8] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa vahvistetaan seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia

[q14_9] Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista ehdotuksista? Suomi, jossa on alhaisempi verotus

[q15] On erilaisia näkemyksiä siitä, keitä valtuutetun ensisijaisesti tulisi edustaa. Keitä itse katsot ensisijaisesti edustavasi?

[q17_1] Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yleensä ottaen demokratian toimivuuteen Suomessa?

[q17_2] Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yleensä ottaen demokratian toimivuuteen kotikunnassasi?

[q18] Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian varovainen?

[q19_1] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Oman kotikuntani korkein johto

[q19_2] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Muut kotikuntani johtavat viranhaltijat

[q19_3] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Kotikuntani palveluista vastaavat viranhaltijat

[q19_4] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Nykyiset kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut

[q19_5] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Poliittiset puolueet

[q19_6] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Suomen hallitus

[q19_7] Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Tiedotusvälineet

[q20] Kuinka monta tuntia keskimäärin käytät tai aiot käyttää viikossa vaalikampanjointiin viimeisten neljän kampanjaviikon aikana?

[q21] Mikä on paras arviosi oman ehdokaskampanjasi budjetin suuruudesta?

[q22_1] Mikä osuus oman ehdokaskampanjasi kuluista tulee puolueeltasi, muilta tukijoilta, ja omasta rahoituksestasi? Oma rahoitus %

[q22_2] Mikä osuus oman ehdokaskampanjasi kuluista tulee puolueeltasi, muilta tukijoilta, ja omasta rahoituksestasi? Puolueen osuus %

[q22_3] Mikä osuus oman ehdokaskampanjasi kuluista tulee puolueeltasi, muilta tukijoilta, ja omasta rahoituksestasi? Muiden tukijoiden osuus %

[q23_1] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalimainonta sanoma-, ilmaisjakelu- ja/tai aikakauslehdissä

[q23_2] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Oman vaalivideon tekeminen

[q23_3] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalimainonta radiossa

[q23_4] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalimainonta televisiossa

[q23_5] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalimainonta omilla kotisivuilla tai blogissa

[q23_6] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalimainonta sosiaalisessa mediassa

[q23_7] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Ulkomainonta (mainoskyltit, siltabanderollit tms.)

[q23_8] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalilehtien, esitteiden ja/tai muun materiaalin painaminen

[q23_9] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Ulkopuolinen mainonnan suunnittelu

[q23_10] Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? Vaalitilaisuudet

[q24] Onko sinulla oma henkilökohtainen tukiryhmä vaalikampanjaasi varten?

[q25] Kuinka monta henkilöä tukiryhmääsi kuuluu?

[q26] Oletko aiemmin ollut ehdokkaana tai tullut valituksi kunta-, eduskunta-, seurakunta- tai osuuskuntavaaleissa?

[q27_1] Kuinka monta kertaa (noin) olet ollut ehdokkaana seuraavissa vaaleissa ennen näitä vuoden 2017 kuntavaaleja? Olen aiemmin ollut ehdokkaana kuntavaaleissa

[q27_2] Kuinka monta kertaa (noin) olet ollut ehdokkaana seuraavissa vaaleissa ennen näitä vuoden 2017 kuntavaaleja? Olen aiemmin ollut ehdokkaana eduskuntavaaleissa

[q27_3] Kuinka monta kertaa (noin) olet ollut ehdokkaana seuraavissa vaaleissa ennen näitä vuoden 2017 kuntavaaleja? Olen aiemmin ollut ehdokkaana seurakuntavaaleissa

[q27_4] Kuinka monta kertaa (noin) olet ollut ehdokkaana seuraavissa vaaleissa ennen näitä vuoden 2017 kuntavaaleja? Olen aiemmin ollut ehdokkaana osuuskuntavaaleissa

[q28_1] Kuinka monta kertaa (noin) olet tullut valituksi seuraavissa vaaleissa? Olen aiemmin tullut valituksi kuntavaaleissa

[q28_2] Kuinka monta kertaa (noin) olet tullut valituksi seuraavissa vaaleissa? Olen aiemmin tullut valituksi eduskuntavaaleissa

[q28_3] Kuinka monta kertaa (noin) olet tullut valituksi seuraavissa vaaleissa? Olen aiemmin tullut valituksi seurakuntavaaleissa

[q28_4] Kuinka monta kertaa (noin) olet tullut valituksi seuraavissa vaaleissa? Olen aiemmin tullut valituksi osuuskuntavaaleissa

[q29_1] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Kunnanvaltuutettuna tai varajäsenenä

[q29_2] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Kunnanhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä

[q29_3] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Lautakunnan/lautakuntien jäsenenä tai varajäsenenä

[q29_4] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Johtokunnan/johtokuntien jäsenenä tai varajäsenenä

[q29_5] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Kuntayhtymän jäsenenä tai varajäsenenä

[q29_6] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Kunnan yhtiön/liikelaitoksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä

[q29_7] Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? Muussa kunnallisessa luottamustehtävässä

[q30] Jos toimit tällä hetkellä jossakin/joissakin edellä mainituista kunnallisista luottamustehtävistä, kuinka monta tuntia viikossa käytät niiden hoitoon?

[q31_1] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Ammatillinen kokemukseni

[q31_2] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Asemani puolueen sisällä

[q31_3] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Panokseni vaali-/puoluetyöhön

[q31_4] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Pätevyyteni poliittisissa asiakysymyksissä

[q31_5] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Edustan läheisesti jotakin yhteiskunnallista ryhmää

[q31_6] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Edustan vahvasti puolueemme arvoja ja poliittista kuvaa

[q31_7] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Minulla on kattava paikallinen tuttavaverkosto

[q31_8] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Puolue tarvitsi ehdokkaita

[q31_9] Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? Tunnettuuteni paikkakunnalla

[q32_1] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö

[q32_2] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Ammattiyhdistys tai -järjestö

[q32_3] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Kylä- tai kaupunginosayhdistys

[q32_4] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Asukasyhdistys

[q32_5] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Liikunta- tai urheiluseura/-järjestö

[q32_6] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Kulttuurijärjestö

[q32_7] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Nuoriso- tai opiskelijajärjestö

[q32_8] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Maanpuolustusjärjestö

[q32_9] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Eläkeläisjärjestö

[q32_10] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Ympäristöjärjestö

[q32_11] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Hyväntekeväisyysjärjestö

[q32_12] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Maahanmuuttajajärjestö

[q32_13] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Poliittinen järjestö tai puolue

[q32_14] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Uskonnollinen järjestö

[q32_15] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Vanhempainyhdistys (koulu, päiväkoti tms.)

[q32_16] Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? Muu yhdistys, mikä?

[q33_1_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_1_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_1_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Muu sukulainen

[q33_1_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Työtoveri

[q33_1_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Ystävä

[q33_1_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Tuttava

[q33_1_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua vaalikampanjasi organisoinnissa (vastaa esim. aikataulusta, budjetista tai tukiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten koordinoinnista)? Ei ketään

[q33_2_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_2_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_2_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Muu sukulainen

[q33_2_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Työtoveri

[q33_2_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Ystävä

[q33_2_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Tuttava

[q33_2_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi ylläpitää Facebook- tai Twitter-tiliäsi, kotisivuasi tai blogiasi puolestasi? Ei ketään

[q33_3_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_3_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_3_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Muu sukulainen

[q33_3_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Työtoveri

[q33_3_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Ystävä

[q33_3_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Tuttava

[q33_3_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi lahjoittaa rahaa vaalikampanjaasi varten? Ei ketään

[q33_4_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_4_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_4_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Muu sukulainen

[q33_4_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Työtoveri

[q33_4_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Ystävä

[q33_4_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Tuttava

[q33_4_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi auttaa sinua suunnittelemaan vaalikampanjasi sisältöä? Ei ketään

[q33_5_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_5_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_5_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Muu sukulainen

[q33_5_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Työtoveri

[q33_5_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Ystävä

[q33_5_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Tuttava

[q33_5_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi houkuttelee vaalitapahtumissa/-kojuilla ja/tai kaduilla ym. kuntalaisia antamaan äänensä juuri sinulle? Ei ketään

[q33_6_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_6_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_6_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Muu sukulainen

[q33_6_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Työtoveri

[q33_6_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Ystävä

[q33_6_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Tuttava

[q33_6_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi kannustaa sinua jaksamaan ja tukee sinua henkisesti? Ei ketään

[q33_7_1] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Joku puolueorganisaatiosta

[q33_7_2] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Oma puoliso, lapsi tai vanhempi

[q33_7_3] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Muu sukulainen

[q33_7_4] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Työtoveri

[q33_7_5] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Ystävä

[q33_7_6] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Tuttava

[q33_7_7] Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi tekee kotitöitä ja/tai hoitaa lapsiasi sillä aikaa kun itse osallistut vaali- ja kampanjatyöhön? Ei ketään

[q36] Mikä on sukupuolesi?

[q37] Ikäluokka (Luokiteltu)

[q38] Mikä on korkein suorittamasi kouluaste tai tutkinto?

[q39] Mikä on siviilisäätysi?

[q40_1] Kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi asuu yhteensä?

[q40_2] Kuinka moni heistä on 7-17-vuotiaita lapsia tai nuoria?

[q40_3] Kuinka moni heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia? (Luokiteltu)

[q41] Kuinka monta vuotta (noin) olet asunut kunnassa, jossa nyt olet ehdolla?

[q42] Asutko...

[q43] Mikä on ammattiasemasi tällä hetkellä?

[q43_1] Mikä on ammattiasemasi tällä hetkellä? Muu, mikä? (Avokysymys)

[q44] Millä sektorilla työskentelet nyt tai työskentelit viimeksi?

[q45] Kuulutko jäsenenä johonkin ammattiliittoon?

[q46] Mihin seuraavista ammatillisista keskusjärjestöistä ammattiliittosi kuuluu?

[q48] Kuinka suuret ovat keskimäärin omat vuositulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet? (Luokiteltu)

[q49] Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi?

[q50] Kuulutko johonkin uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön?

[q52] Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi?

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.