FSD3281 Kuntavaaliehdokkaat 2017: vieraskieliset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

asenteet, ehdokkaat, kieli ja kielet, kuntavaalit, maahanmuuttajat, maahanmuutto, mielipiteet, motiivit (vaikuttimet), poliittinen käyttäytyminen, politiikka, puolueet, syyt, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vuoden 2017 kuntavaalien vieraskielisten ehdokkaiden yhteiskunnallista taustaa, motiiveja lähteä ehdolle sekä ehdolle asettumisen kannalta tärkeitä voimavaroja.

Kyselyn alussa selvitettiin vastaajan syitä asettua ehdolle sekä sitä, mikä tai kuka tähän päätökseen on vaikuttanut. Vastaajan poliittisia mielipiteitä ja aatteita kartoitettiin esittämällä erilaisia mielipidekysymyksiä ja selvitettiin, mitkä asiat ovat mahdollisesti vaikuttaneet näiden muodostumiseen. Vastaajilta tiedusteltiin, keitä he ajattelevat edustavansa ja heidän luottamustaan ihmisiin ja eri tahoihin.

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajan vaalikampanjoinnista, muun muassa kuinka paljon aikaa ja rahaa siihen käyttää. Vastaajilta kysyttiin aiempia ehdokkuuksia eri vaaleissa ja valituksi tulemisen kertoja. Heiltä tiedusteltiin, ovatko he toimineet tietyissä kunnallisissa luottamustehtävissä, järjestöissä tai yhdistyksissä. Lopuksi kartoitettiin, ketkä auttavat vastaajia erilaisissa vaalikampanjointiin liittyvissä asioissa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, tietoja vastaajan ja hänen vanhempiensa synnyinmaasta, vastaajan iästä Suomeen muuttaessa, maahanmuuton syistä, Suomen kansalaisuudesta, äidinkieli, kielitaito, koulutus ja sen pääasiallinen suoritusmaa, opiskeluvuodet, siviilisääty, perherakenne, ehdokaskunnassa asuttujen vuosien määrä, aluemuuttuja, ammattiasema, millä sektorilla työskentelee, ammattiliittoon liittyviä muuttujia, tulot, yhteiskuntaluokka ja muutama muuttuja uskonnollisuuteen liittyen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.