FSD3309 Nuori tutkija asiantuntijana -kirjoitusaineisto 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Matikainen, Minni (Jyväskylän yliopisto)
  • Piironen, Anni (Jyväskylän yliopisto)

Keywords

akateemikot, apurahat, asiantuntijuus, kokemattomuus, kokemukset, tiedeyhteisöt, tohtorikoulutus, tutkijakoulutus, tutkijat, vasta-alkajat

Abstract

Tässä aineistossa kirjoittajat kertovat kokemuksistaan oman asiantuntijuutensa kehittymisestä tutkijanuran alkuvaiheissa. Vastaajia pyydettiin erittelemään esimerkiksi millaisia mahdollisuuksia ja haasteita he ovat kohdanneet sekä mistä he ovat saaneet opastusta ja tukea työssään. Aineisto sisältää 51 vapaamuotoista kirjoitusta, joista 16 on kirjoitettu englanniksi ja 35 suomeksi.

Osa vastaajista oli juuri aloittanut työnsä akatemian parissa ja osa muisteli kirjoituksessa uransa alkuaikoja. Useat kirjoittajat kertoivat kokemuksistaan tohtorikoulutuksesta ja väitöskirjan teosta. Keskeisiksi teemoiksi kirjoituksissa nousivat esimerkiksi apurahoihin ja toimeentuloon liittyvät asiat, verkostoituminen ja oman aseman reflektointi työyhteisössä. Kirjoittajat kuvailevat monipuolisesti yksilöllisiä kokemuksiaan oman asiantuntijuuden kehittymisestä ja siihen liittyvistä tunteista. Kirjoituskutsussa pyydettiin vastaajia pohtimaan, liittyvätkö esimerkiksi sukupuoli, ikä tai etninen tausta heidän kokemuksiinsa tiedeyhteisöstä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan ikä ja sukupuoli, kirjoituksen kieli sekä tieto siitä, kuinka kauan ja millä alalla kirjoittaja on toiminut. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.