FSD3310 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

asuminen, eriarvoisuus, hyvinvointi, toimeentulotuki, tyytymättömyys, tyytyväisyys, työttömyys, yksineläjät

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien onnellisuutta, tunteita sekä halujen tyydyttymistä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumero: 293103).

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he olivat elämäänsä kokonaisuutena, millaiseksi he kokivat mielialansa, saavuttivatko he haluamiaan asioita, millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he sijoittaisivat itsensä ja miten tyytyväisiä he olivat yhteiskunnalliseen asemaansa.

Kysyttiin myös, saivatko vastaajan vanhemmat toimeentulotukea tai olivatko he pitkään työttöminä vastaajan ollessa teini-ikäinen. Tiedusteltiin myös, oliko vastaaja saanut toimeentulotukea viimeisen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien tuloa, veloista aiheutuvia menoja sekä kuinka vastaajat saivat menonsa katetuiksi nykyisillä tuloillaan.

Seuraavaksi kysyttiin, millaisia tunteita ja kuinka usein vastaajat olivat kokeneet viimeisten 12 kuukauden aikana ja kuinka paljon he tekivät erilaisia virkistäviä ja mielekkäitä asioita. Kysyttiin myös kuinka paljon vastaajat välittivät eri ihmisryhmien hyvinvoinnista ja kuinka läheltä vastaajat olivat kokeneet haastavia elämäntilanteita.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto, asunnon omistussuhde, koulutus ja työmarkkina-asema.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.